JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Kantoor en ADR-opslag Marine Care ProjectenKantoor en ADR-opslag Marine Care
Evenementenpaviljoen aan het Haringvliet ProjectenEvenementenpaviljoen aan het Haringvliet Regiospecifieke architectuur bij Assurantiekantoor Keijzerwaard in Oudenhoorn NieuwsRegiospecifieke architectuur bij Assurantiekantoor Keijzerwaard in Oudenhoorn Zorgcluster te Rockanje ProjectenZorgcluster te Rockanje Modern kantoor voor Compass Infrastructure ProjectenModern kantoor voor Compass Infrastructure A Seal Zeehondenopvang en Expo Haringvliet ProjectenA Seal Zeehondenopvang en Expo Haringvliet Restaurant Zoet of Zout ProjectenRestaurant Zoet of Zout Woninguitbreiding Rockanje ProjectenWoninguitbreiding Rockanje Dorc 3 te Zuidland Nieuws10 april 2015Dorc 3 te Zuidland Villa te Oostvoorne ProjectenVilla te Oostvoorne Nieuwbouw DORC te Zuidland ProjectenNieuwbouw DORC te Zuidland Galleriewoning te Wassenaar ProjectenGalleriewoning te Wassenaar
13 maart 2018

Nieuwe symbolen voor de stad Hellevoetsluis

Jaar

2015

Aannemer

Aannemersbedrijf De Bruijne BV

Locatie

Hellevoetsluis

Discipline

Architectuur, stedebouw

Symbolen van de stad


Als we vooruit willen, zullen we eerst onvoltooide projecten en lege plekken in de stad moeten opvullen. Maar wie gaat dat doen en op welke wijze?


Terwijl in de architectuur van de jaren zeventig het bouwen voor de buurt voorop stond en gestalte kreeg in de stadsvernieuwing, vormde in de jaren negentig stedelijke revitalisering de boventoon in een poging bewoning en werkgelegenheid vast te houden in de stad.


Om de investeringen in verlaten en verwaarloosde stadsdelen te ondersteunen, werd om verleidelijke architectuur gevraagd. Het was het begin van de enorme vraag naar beeldbepalende of iconografische gebouwen, maar door de financiële crisis van 2009 is deze vraag ingezakt. Ze is weliswaar niet verdwenen, maar teruggebracht tot normale proporties.


De ontdekking van de plek

Toch vragen sommige plekken nog steeds om een beeldbepalend gebouw. De stad met een eigen identiteit heeft de toekomst en iconische gebouwen zijn daarvoor belangrijk. Als herkenbare symbolen zijn zij de aanjager van een gebied, wijk of stad.


In vroeger tijden konden kerken, tempels en paleizen zich onbekommerd verlustigen in deze aandacht: ze functioneerden als bakens en vormden een beeldmerk voor de stad. In de huidige geseculariseerde en egalitaire tijd zijn zulke bakens niet meer mogelijk.


De uitdaging ligt niet in het ontwerpen van een op zichzelf staand symbool, maar in het ontwerpen van een bescheiden stedelijke context, waarin zorgvuldig materiaalgebruik, aandacht voor detaillering, energieverbruik, beheer en onderhoud vanzelfsprekend worden meegenomen.

Architectuur is pas interessant indien men voorbij aan de opgave de overkoepelende ambitie weet te formuleren. Hierbij gaat het nadrukkelijk om meer dan de vormgeving van het gebouw alleen. Het gaat om de samenhang tussen functionaliteit, identiteit en duurzaamheid; om het wezen van de architectuur als spiegel van de maatschappij.
Architectuur kan zich niet langer beperken tot het object, maar zal tevens de omgeving erbij moeten betrekken. Inzet is het ontwerpen van gebouwen waarin licht, lucht en ruimte zo zijn georganiseerd en gematerialiseerd, zodanig dat de kwaliteit van het gebruik sterk wordt verbeterd. Omdat de keuzes op het gebied van architectuur sterk samenhangen met beslissingen over techniek en uitvoering, zal architectuur een nieuwe ecologische esthetiek moeten ontwikkelen.

Een iconisch gebouw aan de Kanaalweg in Hellevoetsluis

Op sommige plekken kunnen iconische gebouwen een plek versterken. Op een prominente locatie bij Hellevoetsluis, waar drie belangrijke ontsluitingswegen (richting Rotterdam, Ravense Hoek en Hellevoetsluis) samenkomen, wordt een nieuw multifunctioneel bedrijfsgebouw en een paviljoen ontwikkeld. Komend vanuit het groene poldergebied, rijzen de gebouwen zo langzaam uit de omgeving omhoog, precies daar waar polder overgaat in stad.

De ontwikkeling bestaat uit twee driehoekige gebouwen die in onderlinge dialoog op de locatie staan verankerd. Op de meest prominente plek aan het kruispunt komt het kantoorpand. Het kantoorgebouw met werkplaats (drie bouwlagen op een plint) biedt plaats aan Aannemersbedrijf De Bruijne BV. Een deel wordt verhuurd aan derden. Half verdiept op de begane grond zijn een werkplaats en een geheel ommuurde binnenplaats met overdekte ruimte voor opslag. De werkplaats heeft hoge plafonds (circa 4500 mm) en ruimschoots natuurlijk daglicht. Het op zichzelf staande paviljoen heeft voldoende parkeergelegenheid voor diverse functies.

Komend vanuit de verschillende rijrichtingen heeft het gebouw drie verschillende gezichten. De kantoortoren aan de kruising heeft een oplopende gevel met oplopend dakvlak. Verticale strookvensters accenturen de hoogte met – vanaf binnen – uitzicht op de kruising. In de parkeerhof tussen de twee gebouwen is parkeergelegenheid voor 50 auto’s. Beide gebouwen worden direct aan elkaar gekoppeld door een wandelpad.

Home