JavaScript is off. Please enable it to view the full site.

Kammeraad & Strijk Notarissen te Spijkenisse

Opdrachtgever

Kammeraad & Strijk Notarissen

Jaar

2001

Aannemer

Giesbers Libo Bouw

Locatie

Spijkenisse

Discipline

Architectuur, interieur

Typologie

Bedrijfsgebouw

IN NIEUW NOTARISKANTOOR DRAAIT ALLES OM EEN KEGEL

Het nieuwe notariskantoor van Kammeraad en Strijk op het kantorenterrein aan de Groene Kruisweg/ hoek Stationsstraat in Spijkenisse valt op door een combinatie van twee ogenschijnlijk niet te combineren eigenschappen: openheid en tegelijkertijd een zekere beslotenheid. De eerste eigenschap refereert aan een van de sterke punten van het ontwerp: het spelen met lichtval van alle kanten. De tweede is voor een notariskantoor een vereiste: het is immers een plaats waar allerlei privé-zaken aan de orde komen. Bovendien fungeert het gebouw als een soort scheiding tussen kantoorgebied en de aangrenzende groenvoorziening.

Evenals de naastgelegen kantoorgebouwen volgt het notariskantoor het tracé van het vroegere tramspoor.

Het wordt aan de noordzijde begrensd door de Groene Kruisweg, de provinciale weg die Spijkenisse van oost naar west doorsnijdt, en aan de zuidelijke kant door het denkbeeldige tramspoor. Bovendien vormt het gebouw als laatste op het kantorenterrein een soort afsluitende wand voor het aangrenzende parkje. De situering verleent aan het langgerekte, schuin aflopende gebouw een zekere strengheid en ongenaakbaarheid. Om deze te doorbreken is er een knik in aangebracht die zich als het ware slingert rond het kegelvormige hart van het complex.

De kegel is vanaf de begane grond doorgezet tot op het dak, waar hij is uitgevoerd in staal en gaas. De functie van de kegel is velerlei: buiten doorbreekt hij de strakke lijnen van het pand maar is geïntegreerd in het totale ontwerp. Alle afvoeren van het gebouw komen hier samen. In het interieur fungeert hij als hart van het kantoor waarin alle cruciale functies zijn ondergebracht. Op de begane grond is de receptie erin gesitueerd, voorts de sanitaire voorzieningen en de pantry. Bovendien is ook deze kegel bedoeld om in het interieur licht en ruimte te scheppen. Dat wordt bereikt doordat hij als het ware los staat van het gebouw, slechts daarmee verbonden door een kraag van glas. De lichtinval van boven, gecombineerd met de interieurverlichting van de receptie geven het geheel een bijzonder ruimtelijk effect. Een van de doelstellingen bij het ontwerpen van dit gebouw was het creëren van een zo groot mogelijke flexibiliteit in de indeling om aldus zoveel mogelijk gevarieerde ruimten met verschillende lichtinvallen te kunnen scheppen. Deze doelstelling is bereikt door de werkruimten in het rechthoekige complex te situeren rondom de kegelvorm. Op de begane grond bevinden zich daar de notariskamers waarin de ronde vorm van de kegel gedeeltelijk is doorgezet. Zo ontstaan speelse ruimten. Ontdaan van het voorspelbaar rechthoekige karakter. Een ander aspect van het ontwerp is het trappenhuis. Om de geknikte, langgerekte vorm van het gebouw niet te onderbreken fungeert de buitenmuur – zoals het gehele complex uitgevoerd in traditioneel metselwerk – aan de lange hoge zijde gedeeltelijk als binnenmuur, waar het geheel in glas uitgevoerde trappenhuis als het ware tegenaan is geplakt. De ijlheid en lichtheid van het trappenhuis worden nog versterkt door de bijzondere trappen: elke trap is vervaardigd uit één gevouwen staalplaat voorzien van houten bordessen. Het geheel hangt met staalkabels aan de dakconstructie.

Aan de ingangzijde – de entree is cilindervormig uitgevoerd – loopt het gebouw consequent uit tot op maaiveldhoogte. De uitsparing die in de neergaande gevellijn is gemaakt laat precies het tracé van het voormalige tramspoor vrij. Het laagste gedeelte van de muren is benut voor een open fietsenstalling.